Loading…

Kryteria przyjęcia

Przedstawiamy główne wymagania dotyczące przedmiotu do regeneracji lub zwracanego w ramach zakupu gotowego produktu.

Poniższe cechy nie pozwalają na przeprowadzenie procesu regeneracji:

  1. Wymontowana część pęknięta lub złamana.
  2. Naderwane gwinty i mocowania.
  3. Mechanizmy ruchome zatarte lub mocno skorodowane.
  4. Uszkodzone mechanicznie zęby listwy oraz wałka.
  5. Złamane lub zagięte przewody.

W przypadku zwracania części używanej po zakupie u nas nowego (zregenerowanego) produktu należy pamiętać, że musi być ona odpowiednikiem zakupionej części.